"Turniej golfowy Pro-Am"

W turniejach Pro-Am członkowie PGA stale sprawdzają poziom swojej gry. Poznają stan umiejętności swoich uczniów. Pomagają amatorom w sytuacji turniejowej oraz w interpretacji reguł golfowych. Zawodowcy (Playing Pro i Teaching Pro) grają o pieniądze i pozycję w Order of Merit. Najlepsi z amatorów natomiast walczą o pokonanie zawodowców, o miejsce w rankingu Pro-Am Tour oraz o ciekawe nagrody rzeczowe.

Delegacje Krajowe i Zagraniczne - profesjonalne oprogramowanie dla jednostek, w których pracownicy odbywają podróże służbowe

Program Delegacje Krajowe i Zagraniczne przyda się we wszystkich firmach, w których pracownicy ze względu na swoje obowiązki muszą odbywać podróże służbowe nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Oprogramowanie upraszcza całą procedurę obliczenia kwot należnych za podróż służbową i daje gwarancję, że zostanie to dokonane w prawidłowy sposób przez co uniknie się błędów, których konsekwencją mogą być sankcje ze strony organów podatkowych.

Korzystając z programu można w zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, rozliczyć przysługujące osobom odbywającym podróż służbową diety uwzględniając godziny ich pracy czy też korzystanie przez nich w trakcie delegacji posiłków, które mają wpływ na obniżenie diety. Dzięki oprogramowaniu istnieje także możliwość prawidłowego naliczenia i obliczenia różnego rodzaju ryczałtów wypłacanych z tytułu odbycia podróży służbowej jak chociażby ryczałt za noclegi czy ryczałt na dojazdy. Z kolei biura rachunkowe i osoby, które obsługują firmy w zakresie rozliczenia delegacji zagranicznych ucieszyć powinien fakt iż dzięki programowi Delegacje Krajowe i Zagraniczne jest możliwe także prawidłowe rozliczenie, zgodnie z obowiązującymi stawkami i kursami - diet i wydatków zagranicznych.

O wysokiej klasie programu świadczy fakt iż na jego zakup zdecydowało się już ponad 8000 użytkowników na terenie całego kraju. Wśród nich znajdują się profesjonalne firmy, ale także urzędy i jednostki użyteczności publicznej. Program można pobrać w bezpłatnej 30-dniowej wersji demonstracyjnej o pełnej funkcjonalności, a po tym okresie wykupić licencję na czas nieograniczony, która, co niezwykle istotne, umożliwia instalację oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk w firmie czy też w jednostce dokonującej zamówienia.

Galeria zdjęć:

hobby

rozrywka

czas wolny